WeatherPro WeatherPro: iPhone WeatherPro: iPad WeatherPro: Android
 • Następne strony

 • Prognozy

  •  
   Okno prognozy pogody dla wybranej lokalizacji jest pierwszym ekranem, jaki ujrzymy po załadowaniu aplikacji WeatherPro. Domyślną lokalizacją jest Berlin w Niemczech, ale przy kolejnym włączeniu zawsze będzie się pojawiać ostatnio wybrana lokalizacja.

   Poniżej nazwy wybranego miejsca znajduje się zobrazowanie pogody bieżącej (razem godziną ostatniej obserwacji). Pogoda jest przedstawiona jako ikona, i wystarczy jej dotknąć, aby uzyskać jej krótki opis. Obok ikony znajduje się informacja o prędkości i kierunku wiatru. Poniżej ikony znajdują się szczegółowe informacje o pogodzie takie jak temperatura, ciśnienie prawdopodobieństwo opadu oraz dodatkowe informacje, które również mogą okazać się użyteczne.

   Radar był zawsze najbardziej pożądanym produktem w WeatherPro, więc teraz dodaliśmy go na ekran z prognozą. Naciskając na chmurę możesz, przełączyć pomiędzy danymi z obserwacji a małym obrazem radarowym pokazującym potencjalny opad. Jeśli radar nie jest dostępny dla tego regionu – to pojawi się zdjęcie satelitarne.  

  •  

   Poniżej danych z obserwacji, znajduje się dynamiczna krótkoterminowa prognoza pogody. Jest to zupełnie nowa funkcja, która daje natychmiastowy przegląd pogody na najbliższe 18 godzin, z podziałem na 6 godzinne odcinki czasowe.

   Poniżej krótkoterminowej prognozy pogody, znajduje się prognoza pogody na kolejne 7 dni z krokiem 3-godzinnym (lub 14 dni z krokiem 1- godzinny, jeśli posiadamy wykupioną usługę Premium), aby wyświetlić prognozę szczegółową należy nacisnąć na przycisk (>).

    

  Alarmy

  • Jeśli prognozowane są ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak silne wiatry, intensywne opady deszczu, niskie/wysokie temperatury w ciągu najbliższych trzech dni, zostanie wyświetlony symbol ostrzeżenia na ekranie z prognozą.

   Wystarczy kliknąć na symbolu ostrzeżenia, aby odsłonić szczegóły. Ukaże się oś czasu na kolejne 3 dni, na której ostanie opisane na co zostało wystawione ostrzeżenie, za pomocą pionowego paska zostanie zaznaczony czas wystąpienia danego zjawiska, a kolor tego paska będzie odzwierciedlał poziom ostrzeżenia (kolor żółty = niski, pomarańczowy = średni, czerwony = wysoki). Naciskając na oś czasu otrzymamy pełne informacje o czasie i intensywności danego zjawiska.

   Dzięki temu symbolowi nigdy nie zostaniesz zaskoczony nagłym załamaniem pogody, ale chcemy pójść o jeden krok dalej, aby zapewnić że zawsze otrzymasz ostrzeżenie. Teraz masz do wyboru: możesz zobaczyć wszystkie ostrzeżenia, możesz wyłączyć funkcję ostrzeżeń, albo wybrać, by pokazywany był 2 i 3 lub tylko 3 poziom ostrzeżenia.


  Ekran z wykresami

  • W prawym górnym rogu głównego okna z prognozą pogody, znajduje się ikona za pomocą której program przenosi nas do wykresów, które przedstawiają prognozę pogody w jasny i bardzo czytelny format wykresów. Zobaczysz tu wykresy przedstawiające osobno każdy z elementów prognozy pogody, w tym między innymi wykresy przebiegu temperatury, czasu usłonecznienia (liczby minut ze słońcem w ciągu dnia) i ryzyka opadów (prawdopodobieństwa opadów). Przebieg każdego elementu pogody (m. in. temperatury, usłonecznienia, ryzyka opadów atmosferycznych) może być przedstawiony na wykresie. Można również samemu wybrać kolejność w jakiej mają być wyświetlane wykresy.

   Wykresy pokazują w prosty i czytelny sposób jak będzie zmieniała się pogoda w ciągu nadchodzących dni. Aby zobaczyć na wykresie przebieg pogody na siedem dni, zalecamy użycie pozycji poziomej (poziomego widoku), a jeśli posiadasz wykupioną subskrypcję Premium to możesz przewijać wykresem w bok, aby zobaczyć pełną 14-dniową prognozę pogody. W przypadku tak długich prognoz jak siedmio lub czternasto-dniowe rekomendujemy przejście w tryb szerokoekranowy. Aby uzyskać dostęp do legendy należy kliknąć na ikonę informacji ("i") znajdująca się w lewym górnym rogu ekranu.

     

 • download


  contactpomoc